Afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed: obstakel of kans voor het notariaat?  

Het afsprakenstelsel van Zorgeloos Vastgoed kondigt een grote verandering aan voor het notariaat. Doordat de semantiek van de koopakte nu volledig uniform is, is de weg vrij voor een revolutionair product: de digitale koopovereenkomst. Hierbij hoeft dit document niet meer gekopieerd, gescand en verstuurd te worden. Het legt de woonketen volledig digitaal af. Of dit het notariaat nog meer buiten spel zet of juist kansen biedt? Daar lees je alles over in deze blog.  

Het afsprakenstelsel

Waarschijnlijk heb je al het een en ander hiervan meegekregen: in 2021 leverde Zorgeloos Vastgoed een allereerste versie van het afsprakenstelsel op. Hierin bepaalden ze voor eens en altijd de semantiek binnen de vastgoedsector. Het doel? Data binnen de vastgoedketen die nodig zijn voor de (ver)koop van een woning snel, accuraat en veilig uitwisselen. Om zo het kopen van een woning makkelijker te maken en consumenten grip te geven op hun persoonlijke data.  

Het probleem van uiteenlopende semantiek

Waarom het nodig was om de semantiek vast te leggen? Omdat er door de hele woonketen – waar een notaris, hypotheekverstrekker, bank en makelaar bij betrokken zijn – andere woorden werden gebruikt voor dezelfde zaken. De een spreekt van een woning, de ander over een object en de volgende over een “perceel met opstallen”.  

Dit is een probleem, omdat data op deze manier niet digitaal uit te wisselen is. Software weet niet dat met een woning hetzelfde wordt bedoeld als met een object, dus kan het de bijbehorende gegevens (oftewel: attributen) ook niet invullen. Waardoor je geen gegevens kan uitwisselen tussen verschillende systemen. Dit stond digitalisering in de weg en leverde veel onnodige handelingen op zoals data overhevelen van het ene naar het andere systeem, documenten kopiëren, inscannen en per post versturen.  

De digitale koopovereenkomst

Nu de semantiek wél uniform is vastgelegd binnen de vastgoedketen, opent dat deuren naar digitalisering. Zorgeloos Vastgoed wil dat daarom ook stap voor stap doorvoeren. Hun eerste project? De digitale koopovereenkomst. Hierbij hoeft de consument nog maar een keer de actuele gegevens aan te leveren, waarna alle partijen vanuit één dataset de gegevens in hun systeem kunnen doorvoeren. Dat zij gebruik kunnen maken van die dataset, is dus te danken aan de vastgestelde semantiek.  

Veranderende rol notariaat

Deze verschuiving in de vastgoedmarkt betekent ook een grote verandering voor het notariaat. Hoewel lang niet iedereen meer een koopovereenkomst laat opstellen door de notaris, gebeurt het nog regelmatig. Maar met de digitale koopovereenkomst vervalt dit helemaal. De gegevens ophalen, het dossier aanleggen, akte opstellen en alles controleren wordt hiermee automatisch uitgevoerd. Dan is het toch over en uit voor jou als notaris? Niets is minder waar.

Voordelen voor het notariaat

In eerste instantie lijkt het inderdaad dat met de digitale overeenkomst niemand meer bij de notaris gaat aankloppen voor een koopovereenkomst. Toch geloven we dat de digitalisering er juist voor zorgt dat het weer een notariële dienst wordt. De kosten worden namelijk lager, aangezien de software een groot deel van het werk overneemt.  

Zeker bij ingewikkeldere zaken is het dan heel interessant om een notaris in te schakelen. Leg je ook nog eens de connectie met de makelaar via een app waarin zij de koopovereenkomst digitaal kunnen opstellen? Dan zou dat weleens een veelbelovende ontwikkeling kunnen zijn. 

Monitorende en adviserende rol

Daarbij neem je ook een nieuwe rol aan bij het koopproces. Je gaat namelijk van aktes opstellen, naar monitoren en adviseren. Hoe dat eruitziet? Wanneer de klanten hun gegevens aanleveren via de digitale omgeving, hun attributen, vormt dat de zogenaamde nulmeting. Want deze gegevens kunnen gedurende het proces veranderen en dat monitor jij.  

Hierbij ondersteunt het kadaster je al met hun nieuwe functionaliteit BRK Notificaties. Deze geeft pushmeldingen als er bijvoorbeeld plots beslag wordt gelegd op een woning. Dit meld jij bij de klanten, om deze vervolgens te adviseren over de juiste actie. Zo anticipeer je op veranderingen, in plaats van dat je ze in de achteruitkijkspiegel ziet.  

Meer informatie?

Benieuwd naar welke veranderingen het notariaat nog meer staan te wachten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daarin delen wij maandelijks de opvallendste actualiteiten, gaan we in op de implicaties voor onze branche en updaten we je over nieuwe functionaliteiten van Nobilex. Meld je hier aan.  

Alles weten over Nobilex?