Het notariaat van 2033: geautomatiseerd en belangrijker dan ooit  

Als de klok twaalf slaat op oudejaarsdag, gebeurt er iets groots in ons vakgebied: de digitale oprichting bv gaat in. Wij zien dit als het startschot voor de digitale revolutie van het notariaat. Om te ontdekken waar het naartoe gaat, blikken we even tien jaar vooruit. Wees maar niet bang: ChatGPT heeft in 2033 je baan niet overgenomen. Maar dat je werk verandert, dát is zeker! 

Toenemende globalisering en digitalisering 

Deze aankomende veranderingen, boezemen sommige mensen angst in, want wat als jouw werk overbodig wordt? Wij begrijpen dit, maar geloven echt dat de notaris belangrijker wordt dan ooit. Laten we daarom eerst beginnen met de nabije toekomst.  

Globalisering en digitalisering zetten steeds verder door, waardoor de wereld alsmaar sneller en complexer wordt. Mensen hebben internationale relaties, bedrijven en vastgoed in het buitenland, migreren naar een ander land of hebben via hun webshop met internationaal recht te maken.  

Monitoring, regie en advies in het notariaat

Door globalisering en digitalisering, lopen mensen steeds meer tegen complexe, juridische vraagstukken aan. En als je juridische zaken online kunt regelen – zoals de digitale oprichting bv – wordt het ook allemaal laagdrempeliger en sneller. Waar je klanten behoefte aan krijgen door deze veranderingen? Monitoring, regie en advies.  

Zij hebben iemand nodig die de juridische kanten van hun leven in de gaten houdt en verhelderende inzichten biedt. De komende jaren zullen steeds meer notarissen de monitor- en regierol innemen. Wij geloven zelfs dat over tien jaar jouw rol hier voornamelijk nog uit bestaat en dat je huidige werkzaamheden gerund worden door AI en slimme software. 

Dit verdwijnt er uit het notariaat 

Als notaris is jouw juridische inzicht dus onvervangbaar en wint jouw rol aan maatschappelijk belang. Toch zijn er wel zaken die echt gaan verdwijnen tussen nu en 2033. We lichten er drie voor je uit:  

 1. De penhandtekening 
  Zodra de id-wallet – die nu in ontwikkeling is – een feit is, verdwijnt langzaam de penhandtekening. Een digitale gekwalificeerde handtekening is namelijk beter traceerbaar, doordat deze direct gekoppeld is aan een digitaal identificatiemiddel. Voor een belangrijk document zoals een notariële akte, gaat daarom de digitale gekwalificeerde handtekening de penhandtekening vervangen.  
   
 1. Handmatige controles
  Bij de recherche rondom de overdracht van een huis, doe je minimaal drie kadastrale inzagen. Bij het opstarten van het dossier, voor het passeren en bij het inschrijven van de akte. Dit verdwijnt. Slimme software gaat jou erop attenderen als er iets onverwachts wordt gevonden en dit wordt zo betrouwbaar, dat jij hier volledig op bouwt.  
   
 1. Akteverwerking binnen kantoortijden 
  Nu is het zo dat als een leveringsakte getekend is, je deze vandaag of morgen voor 15:00 uur moet aanleveren bij het Kadaster. Over tien jaar neemt software dit over, is een akte direct na digitale ondertekening van kracht en gaat de automatische verwerking 24/7 door.  

Het belang van de digitale akte en handtekening 

Hoewel het verdwijnen van handmatige controles een grote verandering is, net zoals de 24/7 akteverwerking, zit de grootste revolutie in de digitale akte. Ontvangt de klant bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht? Dan is die akte direct te gebruiken.  

Met dat digitale afschrift kan je klant meteen door naar de bank om zaken te regelen zonder dat de bank het afschrift hoeft te interpreteren. Software van de bank leest de digitale akte uit. Hierdoor versnellen juridische zaken enorm. We schreven hier al eerder een blog over de gevolgen van de digitale akte. 

Nieuwe technieken in het notariaat 

Wij verwachten ook slimme notarisapplicaties die werken met AI. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige bankapplicaties, deze geven nu al een melding als je huurder z’n huur nog niet over heeft gemaakt. Zulke zaken komen er ook voor het notariaat. Slimme software attendeert je dan bijvoorbeeld op afwijkingen in het proces waardoor je meteen alert bent. 

Emotieherkenning in videocalls 

Dan is er nog de technische ontwikkeling van emotieherkenning in videocalls. Als jij nu op kantoor een gesprek hebt met mensen, is het vaak gissen of ze je goed begrijpen en of ze achter de beslissingen staan. Hoewel het nu misschien niet aantrekkelijk klinkt om gesprekken via videocalls te voeren, geloven wij wel dat dit de toekomst heeft.  

Want met emotieherkenning krijg jij direct een melding als de software onbegrip, boosheid, twijfel en meer detecteert. Zo kan jij daar direct op inhaken, om te voorkomen dat iemand op verkeerde gronden beslissingen maakt. Dat maakt gesprekken via videocalls efficiënter en betrouwbaarder.  

Het belang van persoonlijk contact 

Voor sommigen klinkt dit allemaal fantastisch, maar het kan ook zijn dat jij een ‘Big Brother is Watching You’-gevoel krijgt. Daarom willen we je geruststellen: wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijk contact ontzettend belangrijk blijft. Makkelijke juridische vragen, kun je dan wel afhandelen via een onlineloket, maar bij complexe transacties blijft het persoonlijke contact centraal staan.  

Stel, er komt een koppel bij jou dat op huwelijkse voorwaarden wil trouwen, omdat zij een succesvol bedrijf heeft. Dan blijft het jouw taak om beide partijen bewust te maken van wat dit inhoudt, zodat zij als leken de juridische gevolgen van deze beslissing ook volledig overzien. Die persoonlijke aandacht en vertrouwensband die daarbij hoort, is de kern van het notariaat.  

Dit kun je nu al doen 

Hoe bereid je je voor op zo’n high-tech toekomst? Veel van de besproken technieken zijn nu nog niet beschikbaar, dus daar kun je niet op voorsorteren. Wat wel cruciaal is, is dat je je data op orde krijgt en houdt. Alleen met deze basis kun je automatiseringssoftware en AI inzetten. Maar het allerbelangrijkste is nog een open blik houden.  

Laat je niet gek maken door branchegenoten die roepen dat blockchain of ChatGPT jouw baan gaat overnemen. Ook hier kun je je vasthouden aan de bankwereld: toen de lokale kantoren sloten door internetbankieren, verloren mensen die baan. En toch werken veel van hen nog steeds bij de bank, alleen dan met een ander functieprofiel. Daarnaast weten we uiteindelijk nooit exact waar het heengaat, dus laten we nuchter blijven en inspelen op nieuwe technieken als ze zich aandienen.  

Dit doet Nobilex 

Dan rest nog de vraag hoe wij voorsorteren op dit toekomstbeeld. Wij steken er nu volop op in om patronen in gebruikersdata herkennen, om zo voorspellende elementen toe te voegen in onze software. Bijvoorbeeld door plandata voor te stellen bij het aanmaken van een dossier, gebaseerd op de looptijd in het verleden. Of door een melding te geven als jij niet de gebruikelijke clausules toevoegt in een akte. Dit zijn enkel nog voorbeelden, maar dat is wel waar we in de toekomst naartoe willen. Zodat jouw werk steeds soepeler verloopt.  

Doorpraten?  

Wil jij weleens doorpraten over dit onderwerp? Of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 085-0208566.  

Alles weten over Nobilex?